ทำความเข้าใจการทดสอบ

การทดสอบที่ 1 จะทำให้ทราบว่านักเรียนมีปัญหาสายตาผิดปกติหรือไม่ ส่วนการทดสอบที่ 2 จะเป็นการทดสอบว่านักเรียนมี

ปัญหาความผิดตาอย่างอื่น เช่น ตาขี้เกียจ หรือไม่ การแปลผลที่ได้จากการทดสอบนี้จะทำให้สามารถแจ้งผู้ปกครองให้ทราบเพื่อหาแนวทางในการรักษาที่ถูกต้องได้ต่อไป

ขั้นตอนการทดสอบความสามารถในการมองเห็นจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ การทดสอบที่ 1 หรือ Visual Acuity Test การทดสอบที่ 2 หรือ Visual Acuity with Pinhole Test และการแปลผล หากนักเรียนสามารถผ่านการทดสอบที่ 1 แสดงว่าการมองเห็นของนักเรียนรายนั้นเป็นปกติ แต่หากนักเรียนไม่สามารถผ่านการทดสอบที่ 1 นักเรียนจะต้องทำการทดสอบที่ 2 ในดวงตาข้างเดิมอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าดวงตามีความผิดปกติใด ๆ หรือไม่ นักเรียนควรผ่านการทดสอบที่ 1 ในดวงตาทั้งสองข้างเพื่อความแม่นยำในการตรวจสอบ ทั้งนี้ในกรณีที่ดวงตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างไม่ผ่านการทดสอบ นักเรียนควรพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติม โดยในตอนท้ายของคู่มือฉบับนี้จะอธิบายถึงวิธีการแปลผลของการทดสอบให้เข้าใจ

เกี่ยวกับเรา

ติดตามเรา

สวัสดีครับ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก Eyesaver กันนะครับ .. Eyesaver เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นมาโดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กไทยได้รับการตรวจวัดสายตาอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ โครงการจะส่งมอบ “ชุดทดสอบการมองเห็นเบื้องต้น” ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาด้านสายตาให้กับเด็ก ๆ ได้ก่อนที่จะสายเกินไป และจะช่วยให้เด็ก ๆ เหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสที่ดีขึ้นตามมาอีกด้วย

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle